Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Preklady do ruštiny

 

 

   Facebook 

Hlavná - preklady

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

O kvalite prekladov

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

 

 

 

Jednou z príčin slabého úspechu slovenských firiem na trhu Ruska sú nekvalitné preklady  projektovej a ponukovej dokumentácie, alebo aj www stránok do ruštiny. Zvyčajne nie sú robené rodenými Rusmi. Sú preložené Slovákmi alebo negramotnými Rusmi bez jazykového vzdelania a praxe. Ruskí partneri krkolomnej ruštine v slovenských papieroch jednoducho nerozumejú.

Tu sú vzory zlých prekladov do ruštiny, názorná ukážka prečo obchody s Ruskom u týchto firiem stoja. 

Stredná vrstva Rusov teraz veľa cestuje po Európe, aktívne navštevujú susedné Česko a Rakúsko. Počet ruskohovoriacich turistov pomaly rastie aj na Slovensku. To je štedrá a zároveň na služby veľmi náročná klientela. Vyžaduje si ponuky služieb a jedálne lístky v kvalitnej zrozumiteľnej ruštine. Kvalitnej ruštiny na weboch a v prezentačných materiáloch slovenských hotelov a kúpeľov nie je až tak veľa. Ich prevádzkari šetria na prekladoch a strácajú ruských klientov.

Ruskí podnikatelia mi na veľtrhoch ukazovali ponuky slovenských firiem: "Čo vlastne chcú títo Slováci?" – "Ale veď máte v rukách preklad v ruskom jazyku." – "To je ruský jazyk?" Čítam preklad. Naozaj jazyk, v ktorom je napísaný, nazvať ruským  je ťažké. Žiaci základných škôl v Rusku sa vyjadrujú zrozumiteľnejšie.

To je téma na dlhé rozprávanie. Súvisí s celkovou úrovňou prekladov do ruštiny v súčasnosti na Slovensku. Dovolím si len pár poznámok z vlastných skúseností. Predsa sa už dávno zaoberám prekladmi do ruštiny. Skúšam ruštinu slovenských zástupcov, ktorí odchádzajú pracovať do Ruska. Mám predstavy o znalosti ruštiny na Slovensku.

Pohľad na preklady znútra

Prekladatelia Slováci, aj absolventi katedier ruského jazyka, zvyčajne ovládajú len hovorovú ruštinu. V Rusku boli v najlepšom prípade len na krátkom jazykovom pobyte. To je málo. V krajine, s jazykom ktorej pracuješ, treba žiť roky, aby si sa vedel vžiť do jej jazyka. Aj tak nedokážeš prekladať na najvyššej úrovni. Dokážeš len viac-menej kvalitne tlmočiť, budú ti rozumieť. Kvalitne prekladať do cudzieho jazyka sa nedá, pokiaľ to nie je tvoj materinský jazyk.

Rodených Rusov na Slovensku je dosť. Jazykové vysokoškolské vzdelanie však má málokto. Väčšinou sú absolventmi chemických, textilných, stavebných a iných nejazykových fakúlt. "Студенты кулинарных техникумов" - volajú takých "odborníkov" sami Rusi (Slováci tento pojem nepoznajú). Znalosti písomnej ruštiny majú len zo základnej školy. Správna interpunkcia, bodky, čiarky, skladanie viet podľa ruského pravopisu je pre nich španielska dedina. Ale aj tak sa púšťajú do prekladateľského biznisu. Жить то надо! (Je treba žiť!) Chápem ich. Kvalitné preklady však z toho nebudú. Keď človek nestrávil noci nad jazykovými učebnicami a slovníkmi, neabsolvoval náročné jazykové a prekladateľské skúšky, nezapotil sa nad gigabajtmi všemožných písomných prác a článkov, písať správne po rusky nebude. Dokáže len zhotovovať diela pre korektúru.

Korektúry

Robiť preklady do materinskej ruštiny je oveľa príjemnejšie, ako opravovať slovné výkony kvázi prekladateľov - prekladateľov Slovákov alebo negramotných Rusov bez jazykového vzdelania.

Dobre spraviť korektúru znamená pre ozajstného prekladateľa stratu toho istého času ako na samotný preklad za nižšiu odmenu. Keď prekladáš, sústreďuješ sa len na pôvodný text a na jeho preklad. Keď koriguješ, musíš mať otvorené na obrazovke PC a v hlave ešte tretie okienko – nesprávny preklad, ktorý koriguješ. V ňom je potrebné opraviť nie len preklepy a pravopisné chyby, ale prerobiť celkové zloženie viet. To je oveľa náročnejšie, ako spraviť samotný preklad do jazyka, ktorý dobre poznáš. Neviem prečo šéfovia prekladateľských agentúr si to neuvedomujú. Ponúkajú za korektúru 5 krát nižšiu cenu, ako za preklad.

Korektúry korektúr kvázi korektorov som tiež zažil. Laici opravovali laikov.

Moji známi prekladatelia, naozaj dobrí, osvedčení odborníci, korektúry radšej neberú. Ide o kopu zabitého času na samotnú korektúru a ešte viac na dopisovanie si s nekvalitným prekladateľom. Pravdaže, žiaden prekladateľ laik nebude s nelichotivým hodnotením jeho znalostí ruštiny spokojný. Na krátke resumé korektora reaguje lavínou "argumentov", ktoré vraj potvrdzujú jeho perfektnú znalosť ruštiny, ale aj zákernosť korektora.

Pre klienta korektúry znamenajú  dvojité výdavky za nekvalitnú prácu prvého prekladateľa. Ale každá skúsenosť je dobrá.

Osobne korektúry teraz robím len výnimočne. Pre mňa je to zabíjanie času na nekvalitnú prácu neznámeho "super prekladateľa" do ruského jazyka. Ale ak berú korektúru, ponúkam klientovi samému navrhnúť cenu korektúry. Musí byť prijateľná pre neho aj pre mňa.

Dampingové ceny a ruské skratky

Dampingové ceny agentúram ponúkajú zvyčajne ruské dámy, ktoré sa presťahovali na Slovensko zo Sovietskeho zväzu asi pred 30 rokmi. Predstavy o ruštine, presnejšie sovietskej ruštine, a slovnú zásobu majú len zo školských lavíc. Moderné výrazy neovládajú. Záhadou je pre nich napríklad, ako preložiť bežnú skratku IČO (identifikačné číslo organizácie). Prekladajú ako ИНО, ИКО, len nie to správne идентификационный номер компании alebo идентификационный № организации.
DIČ sa prekladá ako ИНН (идентификационный номер налогоплательщика alebo идентификационный налоговый номер).
V Rusku namiesto
IČO a DIČ firmy používajú skratky ЕГРН a ИНН/КПП, ale nie sú to z právneho hľadiska priame synonyma slovenských IČO a DIČ.

Ešte veselšie  je to s IT a legislatívnymi termínmi. O množstve odborných a jazykových slovníkov na  internete tieto "prekladateľky" nemajú predstavy, internetové vyhľadávače neovládajú.  Medzitým odborných slovníkov na ruskom internete je viac ako dosť. Neexistuje ruské alebo západné slovíčko, slušné, neslušné, ktoré by nebolo zo všetkých strán olízané a vysvetlené na ruskom internete. Treba len chcieť a vedieť sa dopátrať. Vynaliezavé "prekladateľky" však našli východisko pre neznáme slová – prepisujú latinské písmenká ruskými a hotovo. Pritom  anglické písmená píšu v slovenskom znení, kokteil z toho je nádherný.

Preklady do koša

Aj sami klienti niekedy cítia, že niečo nie je v poriadku v týchto prekladoch. Ruský partner sa totiž môže prekladu vysmiať. To v najlepšom prípade. V najhoršom jednoducho po prvom odstavci nerozumiteľnú slovenskú ponuku hodí do koša a má pokoj. Na vine neuskutočneného obchodu nie je slovenský obchodník, ale jeho prekladateľ.

Príčiny nekvalitných prekladov sú uvedené na stránke Preklad ako žena.

Vzory nekvalitných prekladov sú uvedené na stránke Zlé preklady - vzor.

 

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved                            

                                                                                   By Urikor & rusky.sk